Zbirke

Numizmatička zbirka

U Numizmatičkoj zbirci se prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira novac u razdoblju od antike do 20. stoljeća. Novac datira od perioda Rimske Republike, 3.-2. stoljeća pr. Kr., pa sve do novca SFR Jugoslavije. Raznovrsnost sačuvanog novca svjedoči o bogatoj povijesti Cresa, raznim vlastima nad otokom te trgovinskim vezama, a najviše je sačuvano rimskog i mletačkog novca.