Zbirke

Arheološka zbirka

U Arheološkoj zbirci se prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira pretpovijesne, antičke i srednjovjekovne predmete s područja otoka Cresa i cresko-lošinjskog akvatorija. Najstariji predmeti – keramički ulomci, fibule, brončane narukvice – potječu iz brončanog doba. Iz predrimskog perioda datiraju amfore i kuhinjsko posuđe te olovno-drveno sidro sa hidroarheološkog nalazišta brodoloma Pernat II. Najviše predmeta pripada antičkom periodu Rimskog Carstva: uljanice, staklene bočice, carska bista iz julijevsko klaudijskog perioda, dvije stele te srebrna igla i koštana ukosnica. Od ranosrednjovjekovnog perioda, osim ulomaka keramičkog posuđa, ističu se ulomci kamene plastike s pleternim ornamentima.