Zbirke

 • Arheološka zbirka

  U Arheološkoj zbirci se prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira pretpovijesne, antičke i srednjovjekovne predmete s područja otoka Cresa i cresko-lošinjskog akvatorija. Najstariji predmeti – keramički ulomci, fibule, brončane narukvice – potječu iz brončanog doba. Iz predrimskog perioda datiraju amfore i kuhinjsko posuđe te olovno-drveno sidro sa hidroarheološkog nalazišta brodoloma Pernat II. Najviše predmeta pripada antičkom periodu Rimskog Carstva: uljanice, staklene bočice, carska bista iz julijevsko klaudijskog perioda, dvije stele te srebrna igla i koštana ukosnica. Od ranosrednjovjekovnog perioda, osim ulomaka keramičkog posuđa, ističu se ulomci kamene plastike s pleternim ornamentima.

 • Etnografska zbirka

  U Etnografskoj zbirci se prikuplja, čuva i obrađuje raznolika građa koja ilustrira običaje i način života na creskom području. U zbirci se nalaze predmeti svakodnevne uporabe, nošnje, poljoprivredni i ribarski alat, nastali u rasponu od 18. do 20. stoljeća.

 • Numizmatička zbirka

  U Numizmatičkoj zbirci se prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira novac u razdoblju od antike do 20. stoljeća. Novac datira od perioda Rimske Republike, 3.-2. stoljeća pr. Kr., pa sve do novca SFR Jugoslavije. Raznovrsnost sačuvanog novca svjedoči o bogatoj povijesti Cresa, raznim vlastima nad otokom te trgovinskim vezama, a najviše je sačuvano rimskog i mletačkog novca.

 • Kulturno-povijesna zbirka

  U Kulturno-povijesnoj zbirci se prikupljaju, čuvaju, obrađuju i prezentiraju predmeti primjenjene umjetnosti, namještaj, slike, glazbeni instrumenti, oružje, liturgijski pribor i djela sakralne umjetnosti. Zbirka je vezana na teritorij otoka Cresa i ilustrira razdoblje od 16. stoljeća kada Cres postaje centar arhipelaga do 20. stoljeća.

 • Zbirka heraldike i sfragistike

  U Zbirci heraldike i sfragistike se prikupljaju, čuvaju, obrađuju i prezentiraju grbovi, pečati, medalje i plakete od srednjega vijeka do 21. stoljeća kojima možemo pratiti promjene vlasti na otoku i u gradu Cresu, kao i plemićke obitelji sa Cresa.

 • Zbirka razglednica

  U Zbirci razglednica se prikupljaju, čuvaju, obrađuju i prezentiraju stare razglednice grada i otoka Cresa. Razglednice datiraju od kraja 19. do kraja 20. stoljeća. Najveći broj razglednica pripada „zlatnom dobu“ do 1918. godine te pružaju mogućnost da ljudi vide kakav je Cres nekada bio.

 • Zbirka starih knjiga

  U Zbirci starih knjiga se prikupljaju, čuvaju, obrađuju i prezentiraju knjige nastale u vremenskom rasponu od 16. do početka 20. stoljeća i koje uglavnom pripadaju ostavštinama creskih plemićkih obitelji Moise, Colombis, Petris ili su stečene putem donacija creskih građana i ustanova. Knjige su na latinskom, njemačkom i većina na talijanskom jeziku.

 • Umjetnička zbirka

  U Umjetničkoj zbirci prikupljaju se slike, crteži, grafike i ostala umjetnička djela. Umjetnička zbirka Creskog muzeja posjeduje nekoliko slika Andrije Girardija, grafike Krešimira Trumbetaša te razne grafike iz 18. i 19. stoljeća s prikazom Cresa i ljudi u narodnim nošnjama.

 • Zbirka varia

  U Zbirci varia se prikupljaju, čuvaju, obrađuju i prezentiraju raznorodni predmeti iz svakodnevnog života poput pisaćih strojeva, gramofona, svakodnevnih uporabnih predmeta s oznakom grbova, zastava i slično.