Izložbe i događanja

Stambena arhitektura starog Cresa

01.08.2016. - 30.09.2016.

Organizator: Creski muzej
Mjesto održavanja: Stara jezgra grada Cresa
Stručna koncepcija: Inge Solis
Likovni postav: Inge Solis

Tema

Posjetiteljima i građanstvu Cresa ukazano je na ljepotu pučke arhitekture sa svim njenim elementima i detaljima.