Izložbe i događanja

Pučka kuća u Creskoj gradskoj jezgri

15.05.2018. - 05.10.2018.

Organizator: Creski muzej
Stručna koncepcija: Inge Solis
Likovni postav: Inge Solis

Tema

Izložba o tradicionalnim elementima arhitekture – otvorima, bunarima, stambenim mostovima, krovovima i dimnjacima, konzolama te o razlici između pučke i vlastelinske kuće, konobama, dvorovima i popločenjima ulica, uz predmete iz inventara creskih kuća i konoba.