Izložbe i događanja

Plavica – Tvornica za preradu ribe – Cres

12.05.2023. - 30.07.2023.

Organizator: Creski muzej, ZRC SAZU
Stručna koncepcija: Inge Solis

Tema

Creski muzej u suradnji s Institutom za studije kulture i pamćenja Slovenske akademije znanosti i umjetnosti predstavlja priču o tvornici za preradu ribe Plavica koja je djelovala u gradu Cresu.
Tvornica je djelovala stotinjak godina i utjecala je na niz generacija Cresana. Otvorena je krajem 19 stoljeća, kao i većina drugih tvornica duž jadranske obale. Za Cres je tvornica bila od velike važnosti: osiguravala je prihode radnicima, ali i siguran plasman ribe ribarima pa je direktno ili indirektno doprinijela lakšem životu u gradu i na otoku. Radilo se isključivo ručno. Velik se dio ribe konzervirao soljenjem, što je bio sezonski posao koji je ovisio o ulovu plave ribe.
Tvornica je kroz stotinu godina svog djelovanja prošla različite faze. Nije uvijek bila profitabilna, ali se održala sve do 1997. godine kad je, uz niz drugih problema, loše odrađena privatizacija označila njen kraj.