Izložbe i događanja

Miljenko Domijan: Plavi krajolici

03.05.2022. - 03.07.2022.

Tema

Izložba Plavi krajolici spojila je dva fotografska ciklusa Miljenka Domijana. Prvi je Mare Morlacco – more pod Velebitom iz 2013. godine, koji obuhvaća dvadesetak fotografija mora, otoka i Velebita. Drugi ciklus, pod nazivom Kraške ljepotice zadarskog kraja iz 2015. obuhvaća dvadesetak fotografija kraških rijeka. Objedinjeni u izložbu hrvatskih krajolika, ovi bi ciklusi bili predstavljeni kao podsjetnik na ljepotu i potrebu za očuvanjem naših „divljih“ prostranstva mora i krša.