Izložbe i događanja

Drveni sveci: Polikromirana drvena skulptura Creskog dekanata

06.08.2019. - 15.10.2019.

Organizator: Creski muzej
Stručna koncepcija: Franka Toljanić i Jelena Dunato
Likovni postav: Franka Toljanić i Jelena Dunato
Dizajn kataloga: Josip Strmečki

Tema

Izložba i popratni katalog rezultat su istraživanja provedenog na području Creskog dekanata (od Porozine do Beleja), kojim su obuhvaćene polikromirane drvene skulpture nastale u razdoblju od 15. do 18. stoljeća. Skulpture su smještene u crkvama, kapelama, župnim dvorovima i sakristijama Cresa i okolnih mjesta, uz šest skulptura koje dolaze iz fundusa Creskog muzeja. Na izložbi je prikazano 27 skulptura, a dodatnih 7 je predstavljeno samo fotografijama, jer ih nije bilo moguće premjestiti.

Ova izložba je prvi objedinjeni prikaz creske sakralne kiparske baštine. Na njoj možemo vidjeti presjek stilskih razdoblja – od gotike preko renesanse do baroka. Zastupljena su djela venecijanskih majstora, od kojih i jedan potpisani rad, Bogorodica s djetetom rezbara i slikara Andree da Murana iz Franjevačke zbirke u Cresu. Manje su brojna djela uvezena sa sjevera, ali su zastupljena jednim iznimnim primjerkom „lijepih Madona“ internacionalne gotike – Bogorodicom s djetetom iz župnog stana u Cresu. Tu su i radovi lokalnih radionica, prikazi svetaca na prijestolju, karakteristični za Istru i Kvarner, rustikalniji i manje elegantni od importiranih radova, ali važni kao dokazi lokalne pučke pobožnosti.