Izložbe i događanja

Creski kaić – Od ašte do timuna

21.08.2021. - 05.09.2021.

Tema

Creski kaić – od ašte do timuna – pojmovnik creske brodogradnje.
Izložba se nalazi na otvorenom, pod ložom na glavnom trgu.
Brošura “Creski kaić” može se besplatno dobiti u Muzeju.