Izložbe i događanja

Bratovštine sjevernog dijela otoka Cresa

18.08.2016. - 31.12.2016.

Organizator: Creski muzej
Stručna koncepcija: Marijana Dlačić
Likovni postav: Marijana Dlačić
Dizajn kataloga: Filip Badurina

Tema

Izložbom Bratovštine sjevernog dijela otoka Cresa predstavljen je po prvi puta rezultat arhivskog i terenskog istraživanja. Široj se javnosti daje sveobuhvatni pregled bratovština na području sjevernog dijela otoka Cresa, a posvećena je pažnja i prezentaciji njihove ostavštine, od crkvi i crkvene opreme, preko liturgijskih običaja koji su sačuvani u narodu.
Izložbu prati i katalog kojom se prezentiraju projekt i rezultati istraživanja. Napisan je kombinacijom znanstvenog i populističkog diskursa i opremljen fotografijama u boji. Tiskan je u nakladi od 300 primjeraka, na hrvatskom i engleskom jeziku. Prilikom otvorenja izložbe, tiskan je i specijalni prilog u nacionalnim dnevnim novinama, Novom listu, u kojem su predstavljeni izložba i katalog.