Izložbe i događanja

ANTIČKA UMJETNOST – Skulpture i uporabni predmeti iz zbirke dr. Damira Kovača

08.07.2022. - 15.10.2022.

Tema

Zbirka antičkih figurica i ukrasno-uporabnog inventara obuhvaća oko 150 predmeta. Riječ je uglavnom o figuralnoj (zoomorfnoj i antropomorfnoj) plastici – malim statuama, ali i nizu uporabnih ili ukrasnih predmeta poput uljanica, ogledala, nakita te ukrasa za posude, namještaj i vojnu opremu.
Najveći dio ovih predmeta potječe iz Rima, a manji dio dolazi iz Grčke, Egipta i Mezopotamije. Predmeti su uglavnom izrađeni od bronce i drugih metala (olovo, srebro), uz nekoliko primjeraka izrađenih od keramike i kamena. Predmeti su nastali u širokom vremenskom rasponu, od željeznog doba do srednjeg vijeka, a mnogima nisu poznata nalazišta.
Ova zbirka nikad prije nije bila ni katalogizirana ni izložena, pa je tako ova izložba prva prilika da publika vidi ove vrijedne predmete.
Doc. dr. sc. Damir Kovač je strastveni kolekcionar umjetnina, pa tako posjeduje značajne zbirke slika, antičkih figura i vaza, japanskih minijatura, starih zemljovida i razglednica. U suradnji s muzejima i galerijama, organizirao je i posudio svoje zbirke za čitav niz izložbi. 1999. godine odlikovan je Ordenom reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za zasluge u kulturi. Od 2018. godine je počasni građanin Cresa.
Izložba je realizirana uz pomoć Ministarstva kulture i medija RH, Primorsko-goranske županije i Grada Cresa.